Kleinschalig wonen – bijzondere woonvorm

Door de vergrijzing in Nederland groeit het aantal mensen dat zorg nodig heeft. Hieronder vallen ook mensen die kampen met dementie. Dan bestaat er de mogelijkheid om te gaan wonen in een verpleeghuis. Tegenwoordig is er ook een andere bijzondere woonvorm mogelijk, namelijk kleinschalig wonen. Bij deze zorg spelen herkenbaarheid, privacy en huiselijkheid een grote rol. Lees verder om meer te ontdekken over de mogelijkheden van kleinschalig wonen aangeboden door Exclusievewoonzorg.nl.

 

Kleinschalig wonen – wat is dat?

De betekenis van deze vorm van wonen zit hem eigenlijk al in de naam. Kleinschalig wonen is een vorm van wonen op kleine schaal. Deze woonvorm is ontwikkeld met het oog op demente ouderen. Met kleinschalig wonen zijn er kleine groepen demente ouderen bij elkaar geplaatst. Dit zijn meestal tussen de zes en acht personen. Samen vormen ze een huishouden. Dit houdt in dat onder andere de dagindeling samen wordt bepaald. Hierdoor ontstaat er een huiselijk gevoel.

Bij kleinschalig wonen staat de gemeenschappelijke ruimte centraal. Dit is regelmatig de woonkamer. Naast de demente bewoners is er altijd minimaal één medewerker aanwezig. Deze persoon zorgt ervoor dat de zorg zoveel mogelijk aansluit bij de voorkeuren en wensen van de bewoners. Dit onderscheidt kleinschalig wonen van andere verpleeghuizen. Om die reden geven ook regelmatig familieleden hier de voorkeur aan.

 

Voor demente ouderen

Kleinschalig wonen is een vorm van wonen voor mensen die last hebben van dementie. Deze woonvorm streeft ernaar om de woning eruit te laten zien als thuis. Het doel is namelijk om de bewoners die last hebben van dementie de regie van hun leven in hun handen te laten. Dit houdt in dat een bewoner zich als het ware thuis moet voelen. Dit wordt op allerlei diverse niveaus nagestreefd. Uiteraard staat zorg ook hoog in het vaandel.

De nadruk bij kleinschalige wonen ligt niet alleen op dat huiselijke gevoel. Mensen met dementie hebben uiteraard ook zorg nodig. Kleinschalig wonen is in feite een speciale vorm van een verpleeghuis. De zorg is hierdoor van hetzelfde niveau, alleen de setting is anders. Bij kleinschalig wonen staat bijvoorbeeld de huiskamer ervaring centraal. Bovendien worden partners, kinderen, vrienden en andere familieleden gespoord om betrokken te zijn.

 

Verschillende vormen van kleinschalig wonen

Omdat deze manier van wonen zo goed aanslaat, zijn er momenteel vier verschillende vormen van kleinschalig wonen. De eerste vorm is een zelfstandige woning in de vorm van een eengezinswoning in een woonwijk. Vaak staan een aantal van dit soort woningen bij elkaar. Daarnaast is het ook mogelijk om kleinschalig te wonen in een zelfstandige woonruimte in een woonzorgvoorziening die gespecialiseerd is in dementie.

Een derde variant van kleinschalig wonen is in een verzorgingshuis. Dan zal de bewoner geplaatst worden in een aparte groepswoning. Hierdoor kan de bewoner nog wel gebruik maken van de voorzieningen van een verzorgingshuis. Tot slot is er nog de mogelijkheid om in een verpleeghuis met kleinschalige afdelingen te gaan wonen indien u kampt met dementie. Er zijn namelijk een aantal verpleeghuizen ingericht op kleinschalige huiskamergroepen.

 

Persoonlijke ondersteuning

Kleinschalig wonen is niet voor niets zo populair. Er zijn een aantal voordelen verbonden aan deze bijzondere woonvorm. Misschien wel het grootste voordeel aan kleinschalig wonen is de persoonlijke ondersteuning. De zorg wordt belevingsgericht geboden aan de bewoners. Zo is er wel een dagplanning, maar hier mag wel van af geweken worden. Hierdoor zijn de bewoners vrij om hun eigen ritme te ontwikkelingen.

Omdat het gevoel van thuis zo hoog in het vaandel staat bij kleinschalig wonen, is de zorg erg gericht op de beleving van de bewoners. De zorgverlener die aanwezig is, focust zich voornamelijk op persoonlijke ondersteuning. Hierdoor kan de bewoner nog steeds de regie van zijn leven in eigen handen hebben. Tegelijkertijd ontvangt deze demente oudere ook de zorg waar hij of zij recht op heeft.

 

Alleen en samen wonen

Bij kleinschalig wonen wordt er een unieke woonomgeving gecreëerd. De nadruk ligt op vertrouwen, comfort en veiligheid. Het doel is om dementerende ouderen zich thuis te laten voelen. Dit wordt onder andere tot stand gebracht door het feit dat ze bij kleinschalig wonen zowel alleen als samen met anderen wonen. Hoe kan dat? Stiekem gaat dat er gemakkelijk. Iedere bewoner heeft namelijk zijn eigen plekje, een eigen appartement.

Tegelijkertijd is er een gezamenlijke ruimte waar contact met andere bewoners kan plaatsvinden. Die ruimte is niet zomaar een kantine of iets dergelijks. Bij kleinschalig wonen is die ruimte namelijk een woonkamer. Die ruimte is erg huiselijk ingericht. Hierdoor vindt al het sociale contact tussen de bewoners plaats in deze gezellige kamer. Het is daardoor ook nog eens ongedwongen en spontaan. Net zoals thuis.

 

Veilig gevoel met kleinschalig wonen

Het is aan het eind van de dag erg belangrijk dat de oudere met dementie zich veilig voelt in de woning. De omgeving speelt daar een grote rol in. Door een woonsituatie te imiteren wordt de omgeving herkenbaar. Hierdoor is de kans groot dat een demente bewoner zich sneller thuis voelt in tegenstelling tot de onpersoonlijk sfeer van een verpleeghuis. Kleinschalig wonen kan daarom een goed alternatief zijn.