'Overheden moeten harder optreden tegen digitaal marktfalen in de zorg'

'Overheden moeten harder optreden tegen digitaal marktfalen in de zorg'

De zorgsector worstelt met een wereldwijde interoperabiliteitscrisis. Alleen krachtdadig, internationaal gecoördineerd overheidsingrijpen kan een einde maken aan de falende elektronische gegevensuitwisseling. Dat betoogde secretaris-generaal Erik Gerritsen in een vlammend betoog tijdens de HIMSS Europe in Helsinki.
Source: Skipr

14 juni 2019 / by / in
Comments

Comments are closed here.