Privacybeleid

 1. Algemeen

Exclusieve Woonzorg hanteert een privacybeleid ten aanzien van het gebruik van uw persoonsgegevens binnen de Exclusieve Woonzorg website. De Exclusieve Woonzorg website richt zich op het tonen van woonzorglocaties in Nederland (“de woonzorglocaties”).

Exclusieve Woonzorg is een handelsnaam gevoerd door de eenmanszaak Focus FRA en gevestigd te Amsterdam aan de Lentestraat 11 en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 65288866 (hierna: ‘Exclusieve Woonzorg’)

Door gebruik te maken van de website van Exclusieve Woonzorg (bijvoorbeeld door een account aan te maken) stemt u uitdrukkelijk en ondubbelzinnig in met de verwerking van uw persoonsgegevens volgens het privacybeleid van Exclusieve Woonzorg zoals vastgelegd in dit document (“het privacybeleid”).

Exclusieve Woonzorg vindt het belangrijk om op een verantwoorde manier met uw persoonsgegevens om te gaan. Daarom worden uw persoonsgegevens altijd zorgvuldig verwerkt en beveiligd in overeenstemming met de Wet Bescherming persoonsgegevens. Ten aanzien van de verwerking van de persoonsgegevens is Exclusieve Woonzorg de verantwoordelijke in de zin van voornoemde wet. Exclusieve Woonzorg heeft de verwerking van de persoonsgegevens aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens onder nummer [nummer].

 1. Het gebruik van persoonsgegevens

2.1 Soort persoonsgegevens

Om gebruik te kunnen maken van bepaalde diensten op de Exclusieve Woonzorg website moet u een persoonlijk account aanmaken. Voor dit account is alleen de registratie van een e-mail adres verplicht. In aanvulling daarop kunt u vrijwillig aanvullende (persoons)gegevens invullen: uw naam, (persoonlijk) e-mail adres, pasfoto en geslacht.

2.2 Doeleinden van het gebruik

Exclusieve Woonzorg gebruikt de (persoons)gegevens uit uw account voor de volgende doeleinden:

1) Beveiliging

Uw inloggegevens worden ook gebruikt voor de beveiliging van uw account. Uw inloggegevens kunt u zelf altijd wijzigen.

2) Levering diensten

De (persoons)gegevens uit uw account kunnen ook worden gebruikt voor levering van de door u, via de website, gevraagde diensten. Onder deze diensten worden begrepen het:

 • kunnen doorsturen van een woonzorglocatie naar familie of vrienden;
 • aan u toesturen van nieuwe woonzorglocaties of wijzigingen in woonzorglocaties die passen binnen uw zoekprofiel;
 • verzorgen van communicatie met woonzorglocaties;
 • vergelijken van zoekprofielen van gebruikers van de Exclusieve Woonzorg website;
 • [overig].

3) Nieuwsbrief

Uitsluitend indien u daarom heeft verzocht gebruikt Exclusieve Woonzorg uw e-mailadres voor het versturen van haar nieuwsbrief met daarin aanbiedingen, nieuws of tips van Exclusieve Woonzorg. Deze nieuwsbrief kan eveneens uitingen van bij Exclusieve Woonzorg aangesloten partners bevatten. Het gaat hierbij om partners die bijvoorbeeld actief zijn in de markt voor woonzorglocaties en financiële dienstverlening.

4) Klantenservice

De gegevens uit uw account kunnen tevens door Exclusieve Woonzorg worden gebruikt voor het behandelen van uw vragen en/of klachten en het verstrekken van de door u aangevraagde informatie.

 1. Het gebruik van automatisch gegenereerde persoonsgegevens

3.1 Soort persoonsgegevens

Bij het gebruik van de Exclusieve Woonzorg website wordt automatisch het IP adres van de gebruiker geregistreerd. Daarnaast wordt uw gebruik van de Exclusieve Woonzorg website bijgehouden. Het IP adres van u als gebruiker wordt tijdelijk in een log-bestand opgeslagen.

3.2 Doeleinden van het gebruik

Exclusieve Woonzorg gebruikt de automatisch gegenereerde (persoons)gegevens voor de volgende doeleinden:

1) Onderzoek

Exclusieve Woonzorg gebruikt de gebruiksgegevens van de Exclusieve Woonzorg website voor anoniem en statistisch onderzoek. Doel hiervan is de Exclusieve Woonzorg website te verbeteren.

2) Beveiliging

IP adressen worden gebruikt om onrechtmatig gebruik van de Exclusieve Woonzorg website te kunnen detecteren en te bestrijden. Een voorbeeld van onrechtmatig gebruik is het ‘spideren’ / ‘crawlen’ (doorzoeken) van de Exclusieve Woonzorg website als gevolg waarvan andere bezoekers hinder ondervinden.

 1. Websites van derden

Het privacybeleid heeft alleen betrekking op de Exclusieve Woonzorg website en niet op andere websites waarvoor in de Exclusieve Woonzorg website een link wordt getoond. Als u via een hyperlink in een Exclusieve Woonzorg website terecht komt op een andere website dan geldt het privacybeleid niet voor uw bezoek aan die website. Houd hier rekening mee.

 1. Toegang, wijziging en verwijdering van uw gegevens

U kunt uw persoonsgegevens bekijken, wijzigen of verwijderen via uw eigen account. Daarnaast kunt u contact opnemen met [emailadres] om uw persoonsgegevens die niet direct raadpleegbaar zijn op de Exclusieve Woonzorg website kosteloos in te zien. U kunt Exclusieve Woonzorg te allen tijde verzoeken om uw gegevens te wijzigen of te verwijderen.

Exclusieve Woonzorg bewaart persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en verwijdert persoonsgegevens wanneer deze niet langer noodzakelijk zijn voor de hierboven beschreven doeleinden.

 1. Wijzigingen

Exclusieve Woonzorg behoudt zich het recht voor om het privacybeleid te wijzigen. De wijzigingen kunnen via de Exclusieve Woonzorg website of per e-mail bekend worden gemaakt. Indien u het niet eens bent met de wijzigingen, kunt u uw account (laten) verwijderen.

Amsterdam, 1 augustus 2016